Slobodan radni dan za pripadnike romske nacionalne manjine

Slobodan radni dan za pripadnike romske nacionalne manjine – Veljko Kajtazi

Dan ustanka naroda Hrvatske
27. srpnja 2016.
Prizma: Samudaripen 2016. pripremni sastanak
2. kolovoza 2016.

COebxCJWUAAbI1I

Danas sam uputio dopis dijelu tijela državne uprave, lokalnih vlasti te Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sa zamolbom da zaposlenicima koji su pripadnici romske nacionalne manjine, 2. kolovoza omoguće slobodan radni dan imajući u vidu da obilježavamo naš nacionalni praznik – Međunarodni dan sjećanja na romske žrtve Holokausta / Samudaripen.

To se posebno odnosi na Rome koji su privremeno zaposleni putem mjere javnih radova.

Smatram kako svaki pripadnik romske nacionalne manjine treba dobiti priliku posjetiti romsko groblje Uštica i obilježiti ovaj datum koji je pored ostalih, krajem 2014. godine, priznao i Hrvatski sabor.

Comments are closed.