Izvješće o primljenim donacija za potporu političkog djelovanja za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.