Änderung des Vorschlags izjmena und ergänzen die nationalen Budget für 2014. Jahr

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi temeljem čl. 196. Satz 2. Poslovnika Hrvatskog sabora i čl. 38. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08) na prijedlog Državnog proračuna RH za 2014. godinu i projekcije za 2015. ich 2016. godinu podnio sljedeći:
A M A N D M A N
 
U II: Posebnom dijelu članka 3. šifra 080 MZOiS u proračunu za 2014. godinu predložio Amandman:
 
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
08005 Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
37 Obrazovanje
3705 Visoko obrazovanje
U okviru Aktivnosti 679066 Stipendije za studente Rome, na poziciji 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od ukupnog iznosa od 346.000,00 kn izdvaja se 106.500,00 kn. Predlažem da se ova sredstva tj. iznos od 106.500,00 kn prenamjeni u svrhu obrazovanja odraslih osoba romske nacionalne manjine, odnosno plaćanje školarina pučkim otvorenim učilištima.
 
ERKLÄRUNG: Predloženom preraspodjelom bi se izravno utjecalo na bolju obrazovnu strukturu romske populacije te na bolju raspodjelu javnog novca namijenjenog obrazovanju Roma u Republici Hrvatskoj.
Posted in Nachrichten | Comments Off

Treffen der Vertreter 11. Nationale Minderheiten

Danas je prostorijama Hrvatskog Sabora u Demetrovoj ulici u Zagrebu, održan skup predstavnika 11. nationalen Minderheiten in Kroatien.

I pored toga što su pozivi upućeni na vrijeme, odaziv na sastanak je bio slab, pa su tek pojedinci bili prisutni na ovom sastanku.

I pored svega toga, dogovoreni su neki naredni koraci koji će se poduzeti u smjeru poboljšanja stanja unutar financiranja aktivnosti na programima koji se provode u pojedinim nacionalnim manjinama. Također je skrenuta pozornost na potrebu za bližom suradnjom svih 12. nacionalnih manjina koje zastupa Veljko Kajtazi.  Zajedničkim nastupima i organiziranjem zajedničkih događanja može se dosta uraditi na promociji ovih 12. nacionalnih manjina koje zajednički zastupa jedan saborski zastupnik. Skrenuta je pozornost na ne adekvatno medijsko praćenje i izvještavanje o aktivnostima koje se provode unutar pojedinih nacionalnih manjina, kao i na slab odaziv visoko pozicioniranih gostiju na ovakvim skupovima. Skrenuta je pozornost i na nedovoljnu informiranost te je upućena zamolba da se na web stranicama saborskog zastupnika i putem društvenih mreža pokuša snažnije promovirati djelovanje pojedinih nacionalnih manjina. U tu svrhu, zamolili su saborskog zastupnika da na svojim web stranicama daje objave o događanjima i drugih nacionalnih manjina kako bi se one medijski bolje propratile.

Posted in Nachrichten | Comments Off

Der Schutz der Gesundheit der Roma-Bevölkerung, Round Table IOM in Kroatien

Büro der Internationalen Organisation für Migration (IOM) u RH održalo je danas  2. Treffen des Nationalen Beratenden Ausschusses (NCC) im Rahmen des Projektes EQUI-HEALTH führende IOM-s-Regionalbüro in Brüssel.

 Das Treffen stellt den Berichtsentwurf über den Stand der sektorübergreifenden Perspektive auf die Umsetzung der nationalen Strategie für die Einbeziehung der Roma und anderer nationaler Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz der Gesundheit der Roma-Bevölkerung in der Republik Kroatien, darunter das Thema Gesundheitsmediatoren. Prezentirana su i iskustva sa studijskog putovanja u Belgiji i Francuskoj te se povela rasprava o mehanizmima za prikupljanje podataka i preporukama za buduće financiranje nacionalnih prioriteta.

Posted in Nachrichten | Comments Off

Festival der Kreativität der Kinder ukrainischen Minderheiten

In Slavonski Brod, saborski zastupnik Veljko Kajtazi sudjelovao je na XIII Smotri dječjeg stvaralaštva ukrajinske nacionalne manjine.

Posted in Nachrichten | Comments Off

Besuchen Sie Slavonski Brod

MP Veljko Kajtazi, posjetio je Slavonski Brod i zajedno sa suradnicima obišao romsko naselje.

slika 1 slika 2 slika 3 slika 4 slika 5 slika 6

Posted in Nachrichten | Comments Off

MINISTER, der versteht, ROME NICHT PRÄSIDENTEN DER KOMMISSION

Kuršanec 2014Mislim da izjava gospođe Opačić dovoljno govori o tome da sam bio u pravu kada sam na sjednici Sabora, govoreći o smanjivanju prava na socijalnu pomoć, rekao da će ona najviše pogoditi romsku nacionalnu manjinu.

Sada možete samo pomisliti kako je meni, kao saborskom zastupniku 12 nacionalnih manjina među kojima su Romi, kada svaki dan primam na desetke poziva upomoć. Ne samo zbog gladi, nego i zbog struje, vode, medicinske pomoći. Pa ti ljudi su dovedeni na ivicu egzistencije, nemaju krova nad glavom, mnogima su poplave uništile i ono malo namještaja i tehnike koju su posjedovali. Mnogi od njih traže izlaz napuštajući Hrvatsku u potrazi za životnim prostorom koji će im pružiti barem malo dostojanstva i barem malu priliku za boljim životom i nekakvom egzistencijom.

Izjava potpredsjednice Vlade i ministrice Socijalne politike i mladih, uz to i predsjednice Povjerenstva za praćenje nacionalne strategije za Rome u krajnjem slučaju su neprimjerene i pokazuju koliko malo pažnje se posvećuje najugroženijoj i socijalno najosjetljivijoj manjini.

Nažalost nisam upoznat koje su to udruge koje provode projekte za borbu protiv siromaštva, ali mi je jasno da netko tko nije državljanin ove naše domovine, ne može niti ostvarivati prava koja ona nudi.

Znam samo da je i ono malo poduzeća koja su razvijena na osnovu volje i želje pojedinaca iz redova romske populacije da legalno rade i stvaraju dohodak za svoje obitelji su pred zatvaranjem. Znam da skoro cijele godine nastojimo pomoći u traženju zaposlenja barem nekolicine mladih Roma koji su završili više i visoke škole kako bi smo pokazali da se školovanje i obrazovanje isplati. Znam da neki pomoćnici u školskoj nastavi za romsku djecu jedva pokrivaju svoje primarne potrebe jer su im naknade tako malene da nisu dostatne niti za plaćanje prijevoza za dolazak na posao.

Kao zamjenik predsjednice Povjerenstva za praćenje nacionalne strategije za Rome, višekratno sam tražio sastanak sa gospođom ministricom kako bi zajedno pokušali pronaći rješenja za goruće probleme romske zajednice, ali bez većeg uspjeha.

Situacija u cijeloj zemlji je teška, a posebice se posljedice takvog stanja osjećaju u romskoj populaciji koju tradicionalno karakteriziraju visoka stopa siromaštva, neobrazovanosti i niska stopa socijalne uključenosti. Samo zajedničkim naporima cijeloga društva, samo podizanjem standarda cijeloga društva, možemo krenuti naprijed i možemo očekivati da se situacija, ne samo za romsku populaciju popravi i da napokon krenemo dalje.

Mislim da izjava gospođe Opačić nije primjerena imajući u vidu resor sa kojim se bavi, te se nadam poboljšanju suradnje svih aktera uključenih u romsku problematiku u svrhu poboljšavanja statusa te zajednice i njihovih životnih uvjeta.

Posted in Nachrichten | Comments Off

Tag der Unabhängigkeit (Narodowe Święto Niepodległości )

Anlässlich des Independence Day, alle Mitglieder der polnischen Minderheit, Herr Veljko Kajtazi zeigt aufrichtigen und herzlichen Glückwunsch

Posted in Nachrichten | Comments Off

Treffen mit Vertretern der Open University KOTVA von Sisak

Öffentliche Hochschule “ANKER” Sisak hat seit einiger Zeit ungelöste Schulden während Bildung der Roma-Minderheit angefallen.

Ein Teil der Schulden in den vergangenen Jahren entstanden sind, zur Zufriedenheit aller einzelnen Teilnehmer beschlossen haben bereits wohlverdienten Diplome erhalten. Der Rest der Schulden, die, um alle Teilnehmer abgerechnet bleibt der Open University erteilt das Diplom und Zertifikat der Graduierung, war das Thema des Gesprächs, das mit Vertretern der Hochschulen g stattfand. Zukom.

Posted in Nachrichten | Comments Off

Treffen mit Vertretern der Polizeibehörde von Sisak – moslavačke županije

MP Veljko Kajtazi, mit Vertretern der Polizeibehörde von Sisak traf heute – moslavačke županije.

Das Thema der Diskussion war die Co-Mitglieder der Polizeibehörde und Vertretern der Roma auf dem Gebiet des Bezirks, sowie den unglücklichen Ereignissen und Diebstahl, die in den letzten Monaten im Gebiet des Landkreises stattgefunden haben.

In einem Interview mit Polizeibeamten, vereinbart, ihre Zusammenarbeit fortsetzen und der Zweck dieser im nächsten Jahr organisieren eine Reihe von Workshops zum Thema Polizei und Angehörige der Roma n / m, an welcher Stelle auf bestimmte Verhaltensweisen und Ruhestörung.

Posted in Nachrichten | Comments Off

Abschlussworkshop des Ausnahmezustands in Capraška Ebenen

Heute ist das Dorf Capraške Moab von Siska, gehalten letzten Workshop in diesem Jahr in selbstlose Zusammenarbeit mit dem Institut für Medizin in Zagreb Hit an den Roma-Siedlungen in Kroatien gehalten.

Das Ziel des Workshops war es, die Roma-Minderheit mit diesem Dienst einzuführen, Weg von ihrer Arbeit und letztlich gemeinsame Aktion zur Einrichtung der Wiederbelebung in Roma-Siedlungen.

Dies, professionelle Gerät namens Defibrillator für die Reanimation und Lebenserhaltungs Opfern eines plötzlichen Herzstillstand verwendet, bis zum Eintreffen des Krankenwagens, der dann die von dem Patienten.

Auf prijedlog Institut für Hit medicinu von Zagreb, und Resorts, die von den Stadtzentren entfernt sind, in dem sie nehmen manchmal eine lange Zeit, um dringende medizinische Hilfe zu bekommen, werden diese Geräte eingestellt und ihre Verwendung wird speziell geschult werden Männer aus dem Dorf, so dass zu jedem Zeitpunkt können Sie die Vorteile eines Defibrillators für die Nothilfe nehmen.

In diesem Jahr wurden Workshops in Kuršanec in Meñimurje Grafschaft gehalten, Beli Manastir in Osijek – Baranja, Slavonski Brod Brod – Posavina und Capraška Ebenen in Sisak – Moslavina.

Gute Ergebnisse und die Teilnahme an diesen Workshops, geben uns das Recht vor, dass im kommenden Jahr erwarten, wird diese Aktion fortgesetzt und weitere werden.

Wir danken allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilung für Notfallmedizin, Zagreb, die in den Workshops teilgenommen haben und zu erziehen alle Teilnehmer.

Posted in Nachrichten | Comments Off