NACIONALNE MANJINE

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj je popisano 4.284.889 stanovnika od čega je 328.738 pripadnika nacionalnih manjina kako slijedi i to:

Manjina Broj stanovništva Postotak
Albanaca 17.513 0,41%
Austrijanaca 297 0,01%
Bošnjaka 31.479 0,73%
Bugara 350 0,01%
Crnogoraca 4.517 0,11%
Čeha 9.641 0,22%
Mađara 14.048 0,33%
Makedonaca 4.138 0,10%
Nijemaca 2.965 0,07%
Poljaka 672 0,02%
Roma 16.975 0.40%
Rumunja 435 0.01%
Rusa 1.279 0,03%
Rusina 1936 0,05%
Slovaka 4.753 0,11%
Slovenaca 10.517 0,25%
Srba 186.633 4,36%
Talijana 17.807 0,42%
Turaka 367 0,01%
Ukrajinaca 1.878 0,04%
Vlaha 29 0,00
Židova 509 0,01%