Vijesti

4. kolovoza 2016.

Snimka izravnog prijenosa Međunarodnog dana sjećanja na romske žrve holokausta / Samudaripen 2016.

  Tijekom Drugog svjetskog rata u logoru Jasenovac ubijeno je, prema dostupnim podacima, 16.173 Roma, od toga 5606 djece. U spomen na žrtve Savez Roma u […]