Vijesti

30. prosinca 2012.

Interviju mr. Hedine Tahirović – Sijerčić

Romi nisu ničija ikebana Sada su vrlo male šanse da se u BiH izučava romski jezik i bit će tako sve dok se edukaciji Roma bude […]