Vijesti

20. lipnja 2013.

ZAVRŠNA KONFERENCIJA DESETLJEĆA ZA ROME U ZAGREBU

U Zagrebu se održava završna konferencija predsjedanja Hrvatske Desetljećem za Rome. U skopu konferencije održava se i međunarodna konferencija “Aktivizam i sudjelovanje mladih Roma”. Zastupnik nacionalnih […]
20. lipnja 2013.

KRAJNJI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA LEGALIZACIJU

Približava se 30.06.2013. zadnji dan koji je Ministarstvo graditeljstva oglasilo kao krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata. Već skoro godinu dana, zajedno sa svojim […]