Amandman na Prijedlog izjmena i dopuna državnog proračuna RH za 2014. godinu

Amandman na Prijedlog izjmena i dopuna državnog proračuna RH za 2014. godinu – Veljko Kajtazi

Sastanak predstavnika 11. nacionalnih manjina
24. studenoga 2014.
Posjet Crikvenici
28. studenoga 2014.
Saborski zastupnik Veljko Kajtazi temeljem čl. 196. stavka 2. Poslovnika Hrvatskog sabora i čl. 38. Zakona o proračunu (N.N. br. 87/08) na prijedlog Državnog proračuna RH za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu podnio sljedeći:
A M A N D M A N
 
U II: Posebnom dijelu članka 3. šifra 080 MZOiS u proračunu za 2014. godinu predložio Amandman:
 
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
08005 Ministarstvo znanosti obrazovanja i sporta
37 Obrazovanje
3705 Visoko obrazovanje
U okviru Aktivnosti 679066 Stipendije za studente Rome, na poziciji 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, od ukupnog iznosa od 346.000,00 kn izdvaja se 106.500,00 kn. Predlažem da se ova sredstva tj. iznos od 106.500,00 kn prenamjeni u svrhu obrazovanja odraslih osoba romske nacionalne manjine, odnosno plaćanje školarina pučkim otvorenim učilištima.
 
OBRAZLOŽENJE: Predloženom preraspodjelom bi se izravno utjecalo na bolju obrazovnu strukturu romske populacije te na bolju raspodjelu javnog novca namijenjenog obrazovanju Roma u Republici Hrvatskoj.

Comments are closed.