Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja, 1.01.2017. do 31.12.2017.