Vijesti

8. svibnja 2019.

CAHROM u posjeti SRRH “KALI SARA”

8. svibanj 2019. godine U sklopu tematskog posjeta Odbora stručnjaka Vijeća Europe za Rome (CAHROM) Republici Hrvatskoj organiziran je i posjet Savez Roma u RH “KALI SARA”.