Vijesti

5. srpnja 2018.
IZVJEŠĆE O PRIMLJENIM DONACIJAMA ZA POTPORU POLITIČKOG DJELOVANJA, 01.01.2018. – 30.06.2018
12. siječnja 2018.

Izvješće o primljenim donacijama za potporu političkog djelovanja, 1.01.2017. do 31.12.2017.

IZVJ-O-PRIMLJENIM-DONACIJAMA-2017