Vijesti

27. veljače 2019.

Zastupnik Kajtazi na sastanku s načelnikom Općine Kotoriba, g. Lj. Grgecom

27. veljače 2019. godine Sastanak s općinskim načelnikom Kotoribe g. Lj. Grgecom, mještanima Kotoriba i predstavnicima Savez Roma u RH “KALI SARA”. Razgovor o razvojnim projektima u […]