Vijesti

3. studenoga 2015.

Model C OBRAZOVANJA ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU

Objavljeni su javni pozivi za izradu kurikuluma za njegovanja jezika i kulture nacionalnih manjina po modelu C za romski jezik i kulturu! Ovo je prvi korak […]