Vijesti

29. studenoga 2017.

Zastupnik Kajtazi na sastanku Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma

29. studeni 2017. g. – U Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina održan je sastanak Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za […]