NACIONALNE MANJINE

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Republici Hrvatskoj je popisano 4.284.889 stanovnika od čega je 328.738 pripadnika nacionalnih manjina kako slijedi i to:

ManjinaBroj stanovništvaPostotak
Albanaca17.5130,41%
Austrijanaca2970,01%
Bošnjaka31.4790,73%
Bugara3500,01%
Crnogoraca4.5170,11%
Čeha9.6410,22%
Mađara14.0480,33%
Makedonaca4.1380,10%
Nijemaca2.9650,07%
Poljaka6720,02%
Roma16.9750.40%
Rumunja4350.01%
Rusa1.2790,03%
Rusina19360,05%
Slovaka4.7530,11%
Slovenaca10.5170,25%
Srba186.6334,36%
Talijana17.8070,42%
Turaka3670,01%
Ukrajinaca1.8780,04%
Vlaha290,00
Židova5090,01%