Vijesti

8. kolovoza 2016.

Razgovor sa suradnicima u Varaždinu

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi sastao se u ponedjeljak, 8. kolovoza 2016. g. sa suradnicima u Varaždinu.
8. kolovoza 2016.

Posjet Gornjem Kuršancu na poziv Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi posjetio je u ponedjeljak 8. kolovoza 2016. g., na poziv Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca, romsko naselje u Gornjem Kuršancu, Općina […]
8. kolovoza 2016.

Posjet Kuršancu na poziv Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca

Saborski zastupnik Veljko Kajtazi posjetio je u ponedjelajk, 8. kolovoza 2016. g., na poziv Vijeća romske nacionalne manjine Grada Čakovca, romsko naselje Kuršanec.