Vijesti

7. prosinca 2018.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: Jubilarna obljetnica Opće deklaracije o ljudskim pravima

7. prosinac 2018. godine –  Na sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u povodu 70 godina od usvajanja Opće deklaracije o ljudskim pravima. […]