Vijesti

24. srpnja 2019.

Izravan upis Roma na Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Stručno Vijeće Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu je u listopadu 2015. g. na prijedlog dekana Velučilišta gospodina Aleksandra Racza jednoglasno usvojilo odluku o izravnom upisu pripadnika romske […]