Vijesti

27. ožujka 2013.

LEGALIZACIJA BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA I POMOĆ ROMSKOJ ZAJEDNICI

Na inicijativu saborskog zastupnika Veljka Kajtazija, danas je održan sastanak na nivou Ministara RH sa temom: Legalizacija bespravno izgrađenih objekata i pomoć romskoj zajednici, te problemi […]