Vijesti

8. siječnja 2015.

Položaj Roma u odgoju i obrazovanju, Osijek

U Osijeku, je održana međunarodno znanstveno – stručna konferencija, Položaj Roma u odgoju i obrazovanju. Ova konferencija održana je u zgradi Sveučilišta “Josip Juraj Strossmayer”, a […]