Vijesti

22. svibnja 2012.

Seminar NACIONALNE MANJINE U DEMOKRATSKIM DRUŠTVIMA

U organizaciji Savjeta za nacionalne manjine Republike Hrvatske, Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu i Friedrich Ebert Stiftung Zagreb učestvovali smo na znanstvenom skupu NACIONALNE MANJINE […]