Židovska nacionalna manjina

U 2011. godini u Republici Hrvatskoj popisano je 509 pripadnika židovske nacionalne manjine. Najviše Židova živi na području Grada Zagreba, Splitsko-dalmatinske i Primorsko–goranske županije.

Ministarstvo uprave registriralo je šest udruga židovske nacionalne manjine:

  1. Židovska općina, Zagreb
  2. Kulturno društvo "Miroslav Šalom Frajberger", Zagreb
  3. Istraživački dokumentacijski centar "Cendo", Zagreb
  4. Bejahad židovska kulturna scena, Zagreb
  5. Udruga " Holokaust preživjelih", Zagreb
  6. Židovska vjerska zajednica Bet Izrael u Hrvatskoj

Židovska općina okuplja pripadnike židovske nacionalne manjine, koja organizira različite informativne, izdavačke, prosvjetne i kulturne aktivnosti do tečajeva hebrejskog jezika i seminara "Talmud-Tora". Iz državnog proračuna Republike Hrvatske financijski se pomažu glasila "Ha-kol", "Novi omanut", "Voice" na engleskom jeziku, magazin "Ruah Hadaša", a u izdavačkom programu više naslova knjiga vezane za vjerski, povijesni i kulturni život Židova. Kulturne aktivnosti odvijaju se u okviru Pjevačkog društva "Lira", Plesne skupine "Or Hašemeš" i glazbene skupine "Vis Jewsers".

Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske putem Savjeta za nacionalne manjine financiraju se programi informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Za ostvarivanje navedenih programa u 2013. godini doznačena su sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 747.000 kuna.

Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina izabran je jedan predstavnik židovske nacionalne manjine.

U Hrvatskome saboru interese židovske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Nijemce, Austrijance, Rusine, Ukrajince, Židove, Rome, Bugare, Ruse, Rumunje, Poljake, Vlahe i Turke.)