Ruska nacionalna manjina

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2011. godini u Republici Hrvatskoj je popisano 1.279 pripadnika ruske nacionalne manjine. Najviše Rusa živi na području Grada Zagreba, Primorsko-goranske i Splitsko-dalmatinske županije.

Sukladno Zakonu o udrugama u Republici Hrvatskoj registrirane su tri nevladine udruge ruske nacionalne manjine:

  1. Nacionalna zajednica Rusa Hrvatske, Zagreb
  2. Društvo za afirmaciju i promicanje ruske kulture "Ruski kulturni krug", Zagreb
  3. Udruga ruskog govornog područja u Međimurju "Kalinka", Čakovec

Nacionalna zajednica Rusa ostvaruje program kulturnog amaterizma djelovanjem pjevačkog zbora te program kulturnih manifestacija obilježavanjem datuma iz povijesti i kulture.

Društvo za afirmaciju i promicanje ruske kulture "Ruski kulturni krug" Zagreb tiska časopis "Ljetopis" na ruskom jeziku.

Udruga ruskog govornog područja u Međimurju" Kalinka" Čakovec ostvaruje program kulturnog amaterizma djelovanjem zbora i dječje foklorne skupine "Kalinka".

Za ostvarivanje navedenih programa u 2013. godini doznačena su sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u ukupnom iznosu od 125.000 kuna.

Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Rusi su izabrali jednog predstavnika ruske nacionalne manjine.

U Hrvatskome saboru interese ruske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi, koji zastupa interese dvanaest nacionalnih manjina (njemačke, austrijske, židovske, rusinske, ukrajinske, poljske, romske, ruske, bugarske, rumunjske, turske i vlaške).