Vijesti

22. lipnja 2019.

Posjet romskim naseljima u Capraškim Poljanama i Palanjku

22. lipanj 2019. godine Zastupnik Kajtazi je posjetio romska naselja u Capraškim Poljanama i Palanjku.
22. lipnja 2019.

Obilježavanje Dana antifašističke borbe

22. lipanj 2019. godine Zastupnik Kajtazi je prisustvovao obilježavanju Dana antifašističke borbe u šumi Brezovica kraj Siska.