Vijesti

21. prosinca 2012.

Obilježavanje 10. obljetnice donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Danas je u Hrvatskom saboru obilježena 10. obljetnica donošenja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj. Godišnjica je obilježena u suradnji sa Vladinim uredom […]