Austrijska nacionalna manjina

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u 2011. godini u Republici Hrvatskoj je popisano 2.965 pripadnika njemačke nacionalne manjine i 297 pripadnika austrijske nacionalne manjine. Najviše Nijemaca živi na području Osječko-baranjske, Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije. Najviše Austrijanaca živi na području Grada Zagreba, Primorsko –goranske i Istarske županije .

Prema Zakonu o udrugama u Republici Hrvatskoj registrirano je pet nevladinih udruga njemačke i austrijske nacionalne manjine:

  1. Savez Nijemaca i Austrijanaca Hrvatske, Centrala – Osijek
  2. Zajednica Nijemaca u Hrvatskoj – Zagreb
  3. Njemačka narodnosna zajednica – Zemaljska udruga podunavskih Švaba u Hrvatskoj, Osijek
  4. Narodni savez Nijemaca Hrvatske, Zagreb
  5. Udruga Nijemaca i Austrijanaca, Vukovar

Značajno mjesto u promicanju i njegovanju njemačkog i austrijskog identiteta ima zajednički dvojezični mjesečni list "Deutsches Wort" koji izlazi u Osijeku, a izdaje ga Njemačka narodnosna zajednica Osijek.

Iz Državnog proračuna Republika Hrvatska u 2013. godini udrugama njemačke i austrijske nacionalne manjine ukupno je raspoređeno 732.000 kuna za programe kojima se ostvaruju etnička prava, informiranje, izdavaštvo, kulturni amaterizam i kulturne manifestacije.

Pripadnici njemačke nacionalne manjine izabrali su dva vijeća i dva predstavnika njemačke nacionalne manjine.

U Hrvatskome saboru interese njemačke i austrijske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Nijemce, Austrijance, Rusine, Ukrajince, Židove, Rome, Bugare, Ruse, Rumunje, Poljake, Vlahe i Turke).

Pripadnici njemačke i austrijske nacionalne manjine imaju svoje predstavnike u Savjetu za nacionalne.