Vijesti

25. rujna 2014.

Novinska konferencija o zapošljavanju Roma

Razočaran situacijom u kojoj je romska populacija u Republici Hrvatskoj u veoma malom broju zastupljena na radnim mjestima unutar državnih službi i na radnim mjestima koje […]