Ukrajinska nacionalna manjina

U 2011.godini u Republici Hrvatskoj je popisano 1936 pripadnika rusinske i 1.878 pripadnika ukrajinske nacionalne manjine. Najviše Rusina živi na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije, Grada Zagreba, a najviše Ukrajinaca živi na području Vukovarsko-srijemske, Grada Zagreba, Sisačko-moslavačke, Brodsko-posavske županije, Primorsko-goranske, Istarske, Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije.

Prema Zakonu o udrugama registrirane su sljedeće udruge pripadnika rusinske i ukrajinske nacionalne manjine:
Savez Rusina i Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj, Vukovar
Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, Zagreb
Društvo za ukrajinsku kulturu, Zagreb
„Rusnak" Društvo Rusina u Republici Hrvatskoj, Petrovci

Savez Rusina i Ukrajinaca u RH sa sjedištem u Vukovaru, Vijeća Europe 93, koji je utemeljen 1968. godine, ostvaruje program kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija djelovanjem tradicionalnih kulturnih društava: KUD "Jakim Hardi", Petrovci, KUD "Osif Kostelnik" Vukovar, KUD Rusina - Ukrajinaca, Osijek, KUD Rusina - Ukrajinaca, Vinkovci, Kulturno društvo Rusina i Ukrajinaca PGŽ „Rusnjak"Rijeka,, KPD Rusina i Ukrajinaca, Zagreb. KUD "Jakim Govlja", Mikluševci, KPD Rusina i Ukrajinaca „Kaljina", Rijeka i KD „Rusina Cvelferije". Program informiranja ostvaruje se izdavanjem tromjesečnika "Nova Dumka" i dječjeg lista "Vjenčić", na rusinskom, ukrajinskom i hrvatskom jeziku, a program izdavaštva tiskanjem više monografija, knjiga i kataloga o životu Rusina i Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj.

Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske, sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 79 A, koja je utemeljena 2008. godine, krovna je organizacija Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj, koja okuplja najveći broj pripadnika ukrajinske nacionalne manjine. Program kulturnog amaterizma ostvaruje se u okviru zajednice i djelovanjem tradicionalnih kulturnih društava i to: Ukrajinske zajednice Grada Zagreba, Zagreb, UKPD „Kobzar" Zagreb, UKPD" Dnjipro" Rijeka, KPD „Ukraina", Slavonski Brod,KPD Ukrajinaca "Karpati", Lipovljani,KUD"Ivan Franko" Vukovar, UKUD"Andrej Pelih" Šumeće, UKPD"Taras Ševčenko" Kaniža, i UKPD „Lesja Ukrajinka", Osijek. Program informiranja ostvaruje se izdavanjem dvomjesečnika"Vjesnika ukrajinske zajednice u Hrvatskoj" na hrvatskom , ukrajinskom i engleskom jeziku, a program izdavaštva tiskanjem više knjiga, monografija i kataloga o životu ukrajinske zajednice i Ukrajinaca u Republici Hrvatskoj.

Iz državnog proračuna Republike Hrvatske u 2013. godini putem Savjeta za nacionalne manjine raspoređeno je za udruge rusinske i ukrajinske nacionalne manjine iznos od 1.580.000 kuna za programe kojima se ostvaruju etnička prava iz područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija. Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina izabrana su 4 vijeća i 2 predstavnika rusinske nacionalne manjine, te 1 vijeće i 8 predstavnika ukrajinske nacionalne manjine.

Pripadnici rusinske i ukrajinske nacionalne manjine imaju po jednog predstavnika u Savjetu za nacionalne manjine.

U Hrvatskome saboru interese ukrajinske i rusinske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Austrijance, Bugare Nijemce, Poljake, Rome, Rumunje, Ruse, Rusine, Ukrajince, Turke, Vlahe i Židove.)

Izmjenama Ustava Republike Hrvatske u preambuli su navedene sve nacionalne manjine među kojima Rusini i Ukrajinci.