Romska nacionalna manjina

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku u Republici Hrvatskoj je u 2011. godini popisano 16.975 pripadnika romske nacionalne manjine. Najviše Roma živi na području Međimurske, Osječko-baranjske i Sisačko-moslavačke županije te Grada Zagreba.

Prema Zakonu o udrugama u Republici Hrvatskoj je registrirano više od 145 udruga romske nacionalne manjine.

Izmjenama Ustava Republike Hrvatske u preambuli su navedene sve nacionalne manjine među kojima i Romi.

Na izborima za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održanim 2011. godine izabrano je 17 vijeća i 11 predstavnika romske nacionalne manjine. Osnovana je i Nacionalna koordinacija vijeća romske nacionalne manjine.

U Hrvatskome saboru interese romske nacionalne manjine predstavlja zastupnik Veljko Kajtazi koji zastupa ukupno dvanaest nacionalnih manjina (Nijemce, Austrijance, Rusine, Ukrajince, Židove, Rome, Bugare, Ruse, Rumunje, Poljake, Vlahe, Turke), te je član Savjeta za nacionalne manjine.