Vijesti

22. lipnja 2015.

Olimpijada romskog jezika

U Temišvaru u Rumunjskoj, od 20. do 22.06. održana je 3. Olimpijada romskog jezika. U suradnji sa Ministarstvom prosvete Republike Rumunije i Inspetoratom za romski jezik […]