Vijesti

16. siječnja 2015.

Uređaji za kontrolu zdravlja

U sklopu dobre suradnje sa Ministarstvom zdravlja koja je ostvarena u 2014. godini sa nekoliko radionica o zdravlju koje su organizirane u romskim naseljima, angažmanom saborskog […]