Vijesti

26. travnja 2013.

MURSKA SOBOTA – Međunarodna konferencija Participacija Roma u politici

Na međunarodnoj konferenciji “Participacija Roma u politici” sudjelovao je i g. Veljko Kajtazi sa suradnicima iz RNV.